Головна | Мій профіль | Вихід | RSS | Реєстрація | ВхідСубота, 26.05.2018, 18:45Меню сайту
Наше опитування
Оцініть школу Ліцей
Всього відповідей: 1611
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали. Математика, 3 клас

Сторінка в розробці

МАТЕМАТИКА

3 клас

За підручником М. В. Богдановича

(4 години на тиждень)


Тема 1. Сотня. Повторення матеріалу 2 класу

1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки дода­вання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел (№№ 1-12). (Цибульська Г.Л.) Презентація

2. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Периметр трикутника (№№ 13-21). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

3. Додавання і віднімання чисел частинами. Буквене позначення точок і відрізків. Складання і розв'язування задач за коротким записом (№№ 22-32). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

4. Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відні­манням. Розв'язування задач (№№ 33-40). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

5.  Рівняння і нерівності. Розв'язування рівнянь на знаходження не­відомого доданка. Задачі на дві дії (№№ 41-49). (Цибульська Г.Л.)  Презентація  Самостійна

6. Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80- 4. Поняття «обернена задача». Розв'язування рівнянь (№№ 50-59). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

7. Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 - 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 60-68). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

8. Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеними компонентами. Пе­риметр трикутника (№№ 69-78). (Цибульська Г.Л.)  Презентація  Самостійна

9. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшувано­го. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 79-87). (Цибульська Г.Л.) Презентація

10. Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 46 + 39. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома спо­собами. Розпізнавання геометричних фігур (№№ 88-97). (Цибульська Г.Л.) Презентація  Самостійна

11. Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 73 - 28. Складання і розв'язування рівнянь на знаходження неві­домого доданка. Розв'язування задачі на три дії (№№ 98-105). (Цибульська Г.Л.)   Презентація  Самостійна

12. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв'язування складеної задачі на дві дії різного ступеня (№№ 106-113). ( Уткіна Н.П.)   Презентація  Самостійна

13. Знаходження значень виразів із діями різного ступеня. Розв'язування складених задач, що містять дію множення. Кален­дар. Століття (№№ 114-121). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

14. Назви чисел при діленні. Зв'язок між діями ділення і множення. Розв'язування задач, що містять дворазове зменшення числа на кілька одиниць (№№ 122-130). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

15. Таблиці ділення на 2 і на 3. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Творча робота над задачею (№№ 131-136). ( Уткіна Н.П.)   Презентація  Самостійна

16. Таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Порівняння виразів (№№ 137-145). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

17. Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Складання й розв'я­зування задач за малюнками (№№ 146-153). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

18. Перевірна робота. Контрольна робота. ( Уткіна Н.П.)  Контрольна  


Тема 2.   Табличне множення і ділення (продовження)

19. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів із буквою. Розв'язування задач (№№ 154—164). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

20. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинни­ком. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№ 165-172). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

21. Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосуван­ня збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами (№№ 173-182). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

22. Складання й обчислення виразів. Визначення часу за годинни­ком. Розв'язування задач (№№ 183-191). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

23. Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, що міс­тять ділення на 6. Творча робота над задачами (№№ 192-201). ( Уткіна Н.П.)  Презентація  Самостійна

24. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зве­дення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної лінії (№№202-211). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

25. Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задач. Складання й обчислення виразів (№№212-218). (Заїка І.В.) Презентація  Самостійна

26. Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач на дві дії (№№ 219-227) (Заїка І.В.) Презентація  Самостійна

27. Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами (№№ 228-237). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

28. Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці (№№ 238-246). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

29. Розв'язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника (№№ 247-254). (Заїка І.В.)   Презентація  Самостійна

30. Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). Складання і знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня (№№255-262). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

31. Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задачі з буквеними даними (№№ 263-271). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

32. Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з ре­зультатом першої дії (№№ 272-280). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

33. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів за числовими даними малюнка. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№ 281-289). (Заїка І.В.) 
Презентація  Самостійна

34. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Задачі на зведення до одиниці. Аналіз розв'язування задачі на три дії (№№ 290-300). (Заїка І.В.)  Презентація  Самостійна

35. Розв'язування рівнянь. Перевірка розв'язання рівнянь. Розв'язу­вання задач на порівняння двох чисел, одне з яких задане відно­шенням до другого (№№ 301-309). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

36. Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і розв'язування рівнянь, задач. Порівняння виразів і чисел (№№ 310-317). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

37. Перевірна робота. Контрольна робота. (Макарук С А.)   Контрольна

38. Аналіз контрольної роботи.. Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії (№№ 318-325). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

39. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складан­ня задачі на суму двох добутків. Точки і пряма (№№ 326-332). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

40. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значен­ня виразів. Розпізнавання трикутників (№№ 333-339). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

41. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєн­ня таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників (№№340-349). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

42. Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що містить знаходження частини числа (№№ 350-358). 43. (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

43. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різ­ницеве порівняння двох добутків і двох часток. Прямокутник (№№359-366). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

44. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого. Розв'язування задачі на кратне порівняння двох часток за пода­ним планом (№№ 367-377). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

45. Вправи на засвоєння таблиць множення і ділення. Розв'язування рівнянь. Задачі з буквеними даними (№№ 378-386). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

46. Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Пери­метр трикутника (№№ 387-395). (Макарук С А.)  Презентація  Самостійна

47. Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складе­ні задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв'язування рівнянь (№№ 396-404). (Щавінська О.Й.)  Презентація  Самостійна

48. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Складання виразів. Задачі на дві та три дії (№№ 405-415). (Щавінська О.Й.)  Презентація  Самостійна

49. Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ді­лення. Складання задачі за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина) (№№ 416-424). (Щавінська О.Й.)  Презентація  Самостійна

50. Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження части­ни числа (№№ 425-432). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

51. Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прості задачі з буквеними даними. Розв'язування задачі двома способами. Розта­шування відрізків (№№ 433-441). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

52. Розв'язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання об'ємних геометричних фігур (№№ 442-449). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

53. Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівнос­тей. Складені задачі, на знаходження невідомого компонента (№№450-457). (Щавінська О.Й.)  Презентація  Самостійна

54. Перевірна робота. Контрольна робота. (Щавінська О.Й.)    Контрольна


Тема 3.  Тисяча

Нумерація трицифрових чисел

55. Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199.   Попереднє і наступне числа до     даного числа. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня (№№ 458-468). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

56. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що передбачають знаходження невідомого зменшуваного (№№ 469-478). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

57. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів. Перетворення іменованих чисел. Задачі на спільну роботу (№№479-487). (Щавінська О.Й.)   Презентація  Самостійна

58. Утворення трицифрових чисел. Читання чисел у нумераційній таблиці. Додавання чисел різних розрядів. Ціна, вартість. Творча робота над задачами (№№ 488-497). (Козікова В.М.)  Презентація  Самостійна

59. Порівняння трицифрових чисел. Запис чисел у нумераційній таб­лиці. Приклади додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування задач (№№ 498-505). (Козікова В.М.)  Презентація  Самостійна

60. Запис та читання трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Розв'язування задач на три дії (№№ 506-515). (Козікова В.М.)  Презентація  Самостійна

61. Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Від­німання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Зада­чі, що передбачають збільшення (зменшення) числа у кілька ра­зів (№№516-525). (Козікова В.М.)  Презентація  Самостійна

62. Перевірна робота. Контрольна робота. (Козікова В.М.)  Контрольна  

Міри довжини і маси

63. Аналіз контрольної роботи. Міри довжини. Міліметр. Відношен­ня між одиницями довжини. Креслення і вимірювання довжини відрізків. Аналіз розв'язання задач на три дії (№№ 526-535). (Козікова В.М.)   Презентація  Самостійна

64. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відно­шення між одиницями довжини. Творча робота над задачею (№№ 536-545). (Козікова В.М.)    Презентація  Самостійна

65. Міри маси. Грам. Центнер. Тонна. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними (№№ 546-553). (Козікова В.М.)    Презентація  Самостійна


Тема 4.  Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання

66.  Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Кути. Побудова прямого кута на папері в клі­тинку (№№554-563). (Козікова В.М.)   Презентація  Самостійна

67. Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 564—570). (Козікова В.М.)    Презентація  Самостійна

68. Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 571-579). (Козікова В.М.)   Презентація  Самостійна

69. Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Складені задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків (№№ 580-587). (Козікова В.М.)   Презентація  Самостійна

70. Усне додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760-40. Складені задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків (№№ 588-596). (Мосійчук Ю.М.)   Презентація  Самостійна

71. Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел ви­ду 560 + 230. Обчислення значень буквених виразів. Розширені задачі на зведення до одиниці (№№ 597-603). (Мосійчук Ю.М.)   Презентація  Самостійна

72. Різні способи віднімання круглих трицифрових чисел виду 860 -250. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задач на три дії (№№ 604-611). (Мосійчук Ю.М.) Презентація  Самостійна

73. Усне додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з імено­ваними числами. Розв'язування задач (№№ 612-618). (Мосійчук Ю.М.) Презентація  Самостійна

74. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без пе­реходу через десяток. Розширені задачі на зведення до одиниці (другий вид). Побудова трикутника і прямокутника на папері в клітинку (№№ 619-625). (Мосійчук Ю.М.)  Презентація  Самостійна

75. Усне додавання круглих трицифрових чисел із     переходом через розряд виду 380 + 590. Розширені задачі  на зведення до одиниці (другий вид) (№№ 626-634). (Мосійчук Ю.М.)   Презентація  Самостійна

76. Усне віднімання круглих чисел із переходом через розряд виду 420 - 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій (№№ 635-643). (Мосійчук Ю.М.)  Презентація  Самостійна

77. Віднімання трицифрових чисел виду 650 - 290. Розширені задачі на зведення до одиниці (№ 644-652). (Мосійчук Ю.М.)  Презентація  Самостійна

78. Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Задачі, що перед­бачають суми трьох і двох доданків. Периметр трикутника (№№ 653-662). (Мосійчук Ю.М.)  Презентація  Самостійна

79. Перевірна робота. Контрольна робота. (Мосійчук Ю.М.)   Контрольна


Тема 5.  Письмове додавання і віднімання

80. Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на додавання і ві­днімання. Розв'язування рівнянь (№№ 663-671). (Мосійчук Ю.М.) Презентація  Самостійна

81. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків (№№672-680). (Гальчевська В.А.)  Презентація  Самостійна

82. Письмове додавання трицифрових чисел за умови, що сума оди­ниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. Задачі з буквеними даними (№№ 681-688). (Гальчевська В.А.)  Презентація  Самостійна

83. Письмове віднімання трицифрових чисел за умови, що зменшу­ване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іме­нованими числами (№№ 689-697). (Гальчевська В.А.)  Презентація  Самостійна

84. Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через роз­ряд. Складання і розв'язування задач за коротким записом. Пе­риметр прямокутника (№№ 698-705). (Гальчевська В.А.)  Презентація

85. Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через ро­зряд. Творча робота над задачею. Складені задачі на три дії (№№ 706-713). (Гальчевська В.А.) Презентація  Самостійна

86. Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через роз­ряд (два переходи). Розв'язування нерівностей способом випро­бування. Складання обернених задач (№№ 714-721). (Гальчевська В.А.)  Презентація

87. Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що передбачають порів­няння першої дії з одним із даних чисел (№№ 722-731). (Гальчевська В.А.)  Презентація

88. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох додан­ків. Задачі, що передбачають суму трьох і двох доданків (№№ 732-741). (Гальчевська В.А.)  Презентація

89. Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Зада­ча на три дії (різницеве порівняння двох сум) (№№ 742-750). (Гальчевська В.А.)  Презентація  Самостійна

90. Перевірна робота. Контрольна робота. (Гальчевська В.А.)  Контрольна


ПродовженняОфіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Горбатюка,61,
тел./ф.:8(03840) 4-07-78,

e-mail:nvk1sh_licey@i.ua

Партнери
Комп'ютерні науки
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz